Szkoło! Szkoło!

Gdy cię wspominam,

Tęsknota w serce się wgryza.

Oczy mam pełne łez!

Julian Tuwim, Nad Cezarem

Nasz Zespół Oświatowy funkcjonuje od 1996roku. Składa się ze szkoły podstawowej i przedszkola. Wcześniej były to odrębne placówki. Organem prowadzącym jest Gmina Sokołów Podlaski, a organem nadzorującym Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na temat funkcjonowania naszych placówek lub powspominać dawne czasy zapraszamy do wybranych linków.

Dziennik elektroniczny

  W naszej szkole, od roku szkolnego 2017/2018, za pośrednictwem strony https://synergia.librus.pl ,

funkcjonuje już tylko dziennik elektronczny  Librus,

który umożliwia bieżący kontakt ze szkołą, wychowawcą, oraz pełną kontrolę frekwencji i postępów w nauce dzieci.

Wystarczy zalogować się na swoje konto przez stronę https://dziennik.librus.pl 

W przypadku problemów w funkcjonowaniu e-dziennika prosimy o kontakt z wychowawcą klasy lub administratorami szkolnymi p. Joanną Telak i p. Katarzyną Komosą..

"Inspektor ochrony danych w Zespole Oświatowym w Nowej Wsi jest dostępny pod adresem e-mail: ug@gminasokolowpodl.pl
Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy RODO oraz przepisów krajowych."

Kontakt

  • Zespół Oświatowy w Nowej Wsi
    Nowa Wieś
    ul. Szkolna 2
    08-300 Sokołów Podlaski
    e-mail: szkolanowawies@wp.pl
  • Tel./Fax: 25 787-64-14

Galeria zdjęć